Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Fokus på læsning

Sunds-Ilskov skole - en del af læsecenter Herning

Sunds-Ilskov skole er en del af Læsecenter Herning. Læsecenter Herning er et virtuelt center, der består af et samarbejde mellem kommunens skoler og forvaltningen om at styrke de enkelte skolers kompetencer til at udrede og undervise børn og unge, der er ordblinde. Udgangspunktet er, at børnene fortsat indgår i årgangsklasserne, og at de kan udredes og understøttes i at håndtere læsevanskeligheder på deres lokale skole. Den målrettede undervisning i kompenserende strategier og redskaber til at kompensere for læsevanskeligheder kan afvikles som individuelle forløb, i smågrupper eller klassebaseret. Hensigten er, at elever med læsevanskeligheder fastholdes i deres basisklassers undervisningsforløb. På Sunds-Ilskov Skole er i alt tre læsevejledere tilknyttet læsecenteret. Fokus for læsevejlederne er udredning, forbyggende undervisning og støtte i indskolingen, samt IT- støtte og læsestrategikurserne VAKS 1-5 til både elever i indskolingen og på mellemtrinnet. I overbygningen er fokus på undervisning i Kompenserende IT hjælpemidler og eksamensforberedelse. Derudover giver læsevejlederne støtte og oplysning til forældre samt opdaterer skolens ansatte i forhold til nye viden og nye tiltag indenfor ordblindeområdet.