Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Fokus på læsning

Læsning og skrivning på Sunds-Ilskov skole

 

Om læsning og skriftsproglighed

På Sunds-Ilskov skole er læsning en del af alle fag. Læsning og skriftsproglige kompetencer er grundlaget for alle elevers oplevelser, læring, indsigt og personlig udvikling.

Før-skriftlige-kompetencer

Ordforråd, ordkendskab og kommunikative kompetencer er fundamentet for at blive funktionel læser og kunne klare sig i vores skriftlige samfund. Derfor arbejdes både i skole og SFO med elevernes sproglige kompetencer gennem dagligt samvær, samtale, og forberedte aktiviteter som fx dialogisk læsning.

Læsning og skrivning følges ad. Derfor er der stor fokus på børneskrivning sammen med den første læseundervisning.

Når læsekoden er knækket, er der stadig fuld fart på læseundervisningen. I undervisningen arbejdes med læsesikkerhed, læsehastighed, læsestrategier og ikke mindst læselyst.

Læsning i alle fag

Vi læser af lyst, men vi læser også for at lære. Der er stor forskel på læsning i skolens mange forskellige fag. Der forekommer forskellige ord og udtryk i fagene og teksterne bygges forskelligt op. Derfor er der fokus på læseundervisning i alle fag.

Læsebånd

For at have ekstra fokus på elevernes læsning i alle fag, har alle årgange på Sunds-Ilskov skole læsebånd 15 min. hver morgen. Her arbejdes med den særlige læsning i de forskellige fag samt læsesikkerhed og læsehastighed.

Den daglige træning

Forældrene på Sunds-Ilskov skole er vigtige voksne i deres børns læseudvikling. I skolen underviser lærerne i læsning, men i det er i hjemmene børnene træner for at holde sig i læse-form.  

Når læsning og stavning driller

Fra skolestart er der opmærksomhed på at følge og støtte hver enkelt elev i dennes skriftsproglige udvikling. Når eleverne går i 0. klasse, møder de første gang en læsevejleder. I 0. og 1. klasse deltager læsevejlederen periodevist i den første læseundervisning - i klassen eller på små hold.

Allerede i slutningen af 0. klasse er det obligatorisk at ”Risikoteste for ordblindhed”. Denne test foretages af læsevejlederen, som følger op på denne test midt i og sidst i 1. klasse.

Fra 2. klasse tilbydes sprog-, læse- og stavekurser på mindre hold til de elever for hvem bogstaver og lyd driller. Undervisningen foretages/tilrettelægges og udføres af skolens læsevejleder.

I begyndelsen af 3. klasse ”risikotestes” endnu en gang for ordblindhed. Hvis en elev vurderes i risiko for at udvikle ordblindhed i én eller flere af disse test, tilbydes denne elev en særlig tilrettelagt undervisning med fokus på bogstavernes lyde, læsning og stavning.

Undervisningsministeriets Ordblindetest gælder først fra slutningen 3. klasse. I Herning kommune tester vi primært på 4. klassetrin.

Om ordblindhed

I Herning kommune gøres et stort arbejde for at få give alle ordblinde elever lige muligheder for at deltage i undervisningen.   

På Sunds-Ilskov skole tager vi denne opgave meget seriøst. Vi tilbyder, ud over et PIT-forløb over 7 uger primært for 5.-6. årgang, også mindre forløb for elever, der er konstateret ordblinde allerede i slutningen af 3. klasse eller senere i skoleforløbet.

Når de ordblinde elever skal til terminsprøve og afgangsprøve, forberedes de med særlige kurser hos vores ordblindevejleder. Der arbejdes intensivt med læse-skrive-støttende programmer (LST), så eksamensangsten mindskes og mulighederne for et godt resultat øges.

For at styrke selvværdet og identiteten som ordblind, afholdes der én gang månedligt café, hvor de ordblinde elever samles til snak, musik, spil og lidt lækkert. Er der kommet nye programmer og apps præsenteres disse.

Læsevejleder Tove Bagger

Ordblindevejleder Helle Hartvigsen